Kamínky a planety

31. července 2008 v 14:32 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°

Kamínky a planety

KAMENY A PLANETY
Slunce

Rubín, pyrop (granát) , rubelit (červený turmalín), sluneční kámen
Základním slunečním kamenem je rubín. Je kondenzátorem slunečního ohně, zdrojem síly a energie. Ve fyzické rovině léčí nevyrovnanost a slabost srdce tím, že vyrovnává a posiluje srdeční síly. Dále posiluje duši, kterou dodávánímvnitřní energie podněcuje k činnosti a zbavuje jí tak i depresí. Zvyšuje duchovní síly.
Do fyzické složky zasahuje vedle rubínu nejvýrazněji pyrop nebo-li též granát, který je svojí podstatou nejvíce podobný rubínu, ale nemá tak silnou vnitřní jiskru. Rubelit a sluneční kámen sice na fyzickou složku také působí, ovšem mnohem slaběji než pyrop.
Každý ze slunečních kamenů posiluje duši, každý ovšem v jiné formě a jinou silou. Pyrop (který většinou působívíce v rovině fyzické) pak stejně jako rubín (nicméně slaběji) posiluje duši, pobízí ji k činnosti a zbavuje jí tak depresí. Slaběji než pyrop takto působí i sluneční kámen. Rubelit oproti výše uvedeným kamenům působí daleko prudčeji, extrovertně, směrem ven, takže posílením duše zvyšuje průbojnost a podněcuje jí k činnosti ve smyslu prosazení se(všechny druhy turmalínů mají obecně prudší působení).
Vedle rubínu mohou duchovní síly zvýšit i pyropy - ovšem jen pyropy velice dobré a výjimečné kvality blížící se kvalitě rubínu.
Kameny by měly být červené barvy holubí krve, jasné, průsvitné bez tmavších nádechů dohněda, dočerna nebodo fialova (Mars). Vzhledem k tomu, že sehnat rubín či rubelit potřebné kvality je věc finančně více než náročná, jsou nejvhodnější pro naše účely granáty. Pozor však na podkrkonošské granátky, které jsou hodně poškozené četnými prasklinkami a mají většinou barvu hodně dohněda, dočerna a dofialova (stejně jako mongolské granáty a přechody k almandinu - Mars). Doporučené jsou velmi kvalitní pyropy ze středních Čech. Sluneční kámen (vláknitý živec) svojí žlutooranžovou barvou přímo do této kategorie slunečních kamenů nepatří, stojí na jakémsi pomyslném okraji této skupiny a jeho protipólem je další vláknitý živec tzv. měsíční kámen, který jak už název napovídá, řadíme rámcově mezi lunární kameny.

Luna

Perla, bílý achát, bílý chalcedon, bílý opál, měsíční kámen
Základním lunárním kamenem je perla. Ve fyzické rovině bude pomáhat při léčení neplodnosti a ženských problémů. Dodává duševní energii a vitalitu čímž léčí unavenost, skleslost bez chuti do života a povzbuzuje na mysli. Ovlivňuje emotivní složky - způsobuje zcitlivění duše a rozjíždí mysl. Zvyšuje v těle lunární sílu, kteráslouží jako potrava pro mysl - při nedostatku této síly se jen těžko nechají provádět jakákolivduchovní cvičení mysli (vizualizace atd.), proto je nutné tuto energii doplňovat zvláště u mediálních lidí.Perla zároveň medialitu zvyšuje a jako jediný lunární kámen ji lze použít k meditaci. Fyzickou stránku pokrývají nejlépe hned vedle perly bílé acháty a bílé chalcedony, působení měsíčního kamene a mléčného opálu na fyzickou stránku bude daleko slabší. Do psychické úrovně nejsilněji zasahuje po perle měsíční kámen a bílý opál. Vedle posilování a zcitlivění duše, a zaktivování mysli zvyšují lunární složku v těle a posilují medialitu. Bílé acháty a chalcedony, které působí většinou po vitální úrovni, mohou však při lepší kvalitě ovlivňovat i psychickou stránku. Ovšem jen do té míry, že zjemní city a podpoří činnost mysli; na zvýšení mediality ani na posílení lunární složky v těle nebudou mít vliv. Zvyšování lunární složky v těle se může dít dvěma způsoby, přičemž se vzhledem k jemnému a nijak zvláště prudkému charakteru lunární energie doporučuje používat oba způsoby najednou. Jedním způsoben je samotné nošení kamene na těle, které dodává měsíční energii zvenčí. Druhým způsoben je pak pití dynamizované vody. Lunární kámen se vloží do skleněné nádoby, přelije se vodou a nechá se takto stát 2-3 dny (délka nabíjení je nepřímo úměrná kvalitě vody: čím lepší voda, tím kratší doba nabíjení). Pro zvýšení účinku je možno vystavit nádobu působení měsíčního světla (v období od novu k úplňku; nejlépe však mezi první čtvrtí a úplňkem,kdy je měsíční světlo nejsilnější). Takto se doplňuje lunární složku zevnitř. Doporučuje se používat jeden kámen na nošení a druhý na dynamizaci vody. Lunární kameny jsou mléčné bílé barvy. Perla nesmí mít barevné nádechy; musí být dostatečně velká, hladká a kulatá (případně ještě oválná), už však ne s výrůstky - taková perla se zapovídá a je chápaná jako poškozená. V případě bílých achátů a chalcedonů je možné použít kameny kombinované šedou barvou - nutno ale dbát, aby nebyly tmavé (černé) barvy. Acháty by pak měli mít víceméně souměrné kruhy, pravidelnou kresbu (zde se dává analogie k mysli: pravidelné souměrné kruhy v kameni budou odpovídat klidné a vyladěné mysli; jako pravidelné kruhy na vodní hladině, na hladině mysli).
U měsíčního kamene jsou známé dvě barevné varianty, přičemž by se měl používat kámen stejnoměrně mléčné barvy, čirý, průsvitný jak mléčné sklo bez nádechů dožluta. Méně čirýse žlutými nádechy by se neměl používat. Jak už bylo popsáno výše u slunečních kamenů, nepatří tento druh vláknitého živce přímo do základní řady lunární skupiny, ale stojí mimo na jejím okraji. Běžné bílé křemínky jsou velice špatnými kondenzátory a nepoužívají se.

Merkur

Smaragd/, verdelit (zelený turmalín), olivín, malachit, aquamarín, tyrkys, amazonit
Základním kamenem merkurické řady je smaragd. Ve fyzické složce vyrovnává odchylky v metabolismu, léčí játra a blahodárně působí na kožní problémy (např. akné). Slabě pomáhá i při otravách jedy.
Vyrovnává psychickou stránku, kdy zklidňuje, čistí a vylaďuje mysl, pomáhá při řešení problémů (rozpouští zaseknuté psychické bariéry) a nalézání cesty (řešení nejrůznějších překážek), zahání stres. Je dárcem poznání, vidění a je velice vhodný k meditaci.
Na fyzickou stránku vedle smaragdu působí hlavně olivín léčením jater, metabolických poruch a kožních problémů. Na léčení očních chorob budou blahodárně působit tyrkys a amazonit (tím, že vyrovnají játra), ovšem jejich působnost na kůži bude naprosto minimální. Zklidnit, vyčistit a vyladit mysl, zbavit se problémů, zahnat stres a naleznout potřebná řešení pomohou spolu s hlavním merkurickým kamenem verdelit, aquamarín, malachit, tyrkys a ve velice dobré kvalitě i olivín (nemá většinou tak silný účinek na mentální rovinu).
Dárci poznání a vidění (dávají a zvyšují jasnozřivost) jsou spolu se smaragdem verdelit a modrý tyrkys. Pro meditaci jsou obecně vhodné všechny kameny merkurické řady; zvláště vhodné jsou vedle smaragdu: aquamarín, modrý tyrkys a verdelit (při meditaci skrze ně je možno se dostat hodně vysoko a zároveň se mohou objevovat věci týkající se osudové energie). Aquamarín (někdy též nazývaný "kámen mysli") má velice výrazné působení na lidskou mysl. Tyrkys se vyskytuje ve dvou barevných variantách: modrá-duchovní a zelená-ladící, metabolická. Kameny je možno též použít vkládáním na noc po polštář (zvláště aquamarín pro jeho umocněnou působnost na lidskou mysl).
Co se týče jakési vnitřní hierarchie merkurických kamenů, nejblíže smaragdu svojí podstatou stojí olivín a verdelit. Malachit a zelená modifikace tyrkysu tvoří zelenou skupinu více ladících, vyrovnávacích, metabolických kamenů; aquamarín a modrý tyrkys jsou představitelé druhé, zelenomodré, duchovní skupiny působící na mentální sféru.
Vedle obecných pravidel o kvalitě a barvě kamenů je dobré zmínit několik poznámek ke konkrétním druhům: aquamarín by neměl být moc odbarvený; u olivínu se nemá používat žlutozelená barevná modifikace; malachit nesmí být hodně tmavý až černý,nemají v něm být lesklé částečky, slída atd.

Venuše

Diamant, bílý safír (průhledný korund), čirý turmalín, křiš?ál
Diamant jako základní drahokam venušinské řady podporuje vitalizaci: dává duši životní jiskru, světlo ducha (slunce-oheň-aktivita / luna-voda-povzbuzení při únavě, posílení mysli, duševní bytí / venuše-jiskra-světlo). Pročiš?uje usazeniny v těle (např. při přejíždění krystalem křiš?álu po energetických drahách a jejich čištění); má funkci očistnou (přepalování-proměnašpatných energií) a regenerační. Očistná funkce se projeví i zásahem do mysli, kterou bude čistit od negativních obrazů a prosvětlovat. Z hlediska duchovního umožňuje čiré nazírání. Diamantu stojí nejblíže svojí podstatou bílý safír (průhledný korund), a po něm čirý turmalín . Hyalit je stejně jako diamant ohnivější povahy, a právě pro tuto jeho hřejivou sílu stojí diamantu blíže než křiš?ál. Oproti křiš?álu však netvoří krystalickou strukturu, což mu znemožňuje působit na duchovní rovinu.
Hyalit díky své ohnivější podstatě silně čistí a regeneruje. U křiš?álu sledujeme pouze očistný účinek-efekt regenerace není tak silný. Křiš?ál pod polštářem dává navíc jasnozření; vzhledem k venušinské energii dává i jistou slabší formu ochrany - odráží špatné energie (diamant chrání dosti silně).
Křiš?ál je svým způsobem neutrální kámen, který může být nabíjen jak slunečním, tak lunárním světlem. Brazilské křiš?ály jsou ovšem ohnivější povahy, proto bývá jako vhodnější lunární kondenzátor doporučován např. křiš?ál z Čech nebo Polska. (ovšem i některé nově dovážené brazilské křiš?ály již ztrácejí svůj "oheň"). U křiš?álu je zvláště důležité, aby měl dobře špičku (nesmí být uražená), nesmí v něm být vrostlice, prasklinky nebo bublinky; musí být jasný, čirý - špatné jsou tzv. pohaslé krystaly - kameny bez lesku s tmavými příměsemi. Pro vyšší magické praktiky byly předepisovány oboustranně ukončené křiš?ály (ovšem velice těžko sehnatelné). Venušinské kameny jsou čiré, průhledné, případně průsvitná jako sklo.

Mars

Červený korál, almandin (almandinový granát), karneol, červený jaspis
Základním martickým kamenem je červený korál, kterému z výše uvedených stojí nejblíže almandin, poté karneol a nakonec červený jaspis. Používají se, když je třeba podpořit játra: dávají do jater žár, spalují. Zároveň však, a to je jejich nejvýraznější působení, tlumí a napravují špatný jaterní oheň čímž léčí jaterní horkost, prudkost a tlumí výbuchy. Kameny ale nesmí být příliš tmavé (přípustná je ještě červenofialová barva) - ty naopak ještě více škodí.
Martické kameny jsou průsvitné, červené, rudé až rudofialové barvy; opět nesmějí být hodně tmavé. Zvláště karneol se vyskytuje v mnoha barevných variantách - je třeba velice opatrně vybrat ten správný barevný odstín! Jaspis je oproti živému a dynamickému karneolu daleko klidnější povahy.
Karneoly ale-i drahé opály, acháty, chalcedony a všechny další kameny hydrotermálního původu by se měly jednou za čas vložit do vody - mají tendenci vysychat.
Ohnivý opál se signaturně pohybuje na rozhraní sluneční (má blízko ke slunečnímu kameni) a martické řady.

Jupiter

Žlutý safír, žlutý topaz, zlatý beryl (sluneční beryl), volyňský medový topaz, jantar, citrín
O jupiterských kamenech platí, že jsou všeobecně posilující: ve fyzické rovině dodávají pránu - dobíjí, na pomyslném vyšším stupni pak zvyšují imunitu; v duševní rovině posilují nervovou soustavu a psychickou koncentraci, čistí mysl od negativních obrazů (podobně jako venušinské kameny); posilují ducha. Jelikož je žlutý safír takřka nesehnatelný, užívá se místo něj žlutý topaz. Vedle základního kamene bude mít na fyzickou složku nejsilnější a nejvýraznější vliv jantar. Je velice silným kondenzátorem vitální energie, zvyšuje pránu, dobíjí - ale pouze na nejnižší fyzické úrovni. Vliv na zvýšení imunity a nervovou soustavu tak bude mít pouze jantar nevyšší kvality. Ostatní jupiterské kameny působí o jednu pomyslnou úroveň výše: nedávají sice velké pránické posílení (v tomto směru je jejich zásah zanedbatelný), budou ale zvyšovat imunitu a výrazně působit v duševní rovině.
Citrín tedy nijak výrazně energeticky neposiluje, ale zvyšuje imunitu (není silový, spíše vylaďuje energie, takže ovlivňuje kvalitativně nikoliv kvantitativně). Výrazněji ovlivňuje duševní složku - posiluje nervovou soustavu a psychickou koncentraci. Spát na citrínech umožňuje při putování sférami jít dále než jindy, právě proto, že má člověk u sebe silový zdroj podporující duševní koncentraci. Velice dobrá kombinace je pak záhněda (saturn) a citrín: záhněda čistí, působí protizánětlivě a obecně napravuje fyzickou tkáň, zatímco citrín posiluje imunitu, nervy a má rekonvalescenční působnost.
Veškeré jupiterské kameny jsou dobré pro meditaci, jdou směrem nahoru (zatímco saturnské kameny vedou člověka směrem dovnitř, do jeho nitra).Jupiterské kameny jsou žluté barvy, s nádechy dozelena nebo dohněda, vždy ale musí být průhledné! V našich oblastech se kameny této řady v drahokamové kvalitě skoro neseženou (max. v drobné podobě), v potřebném množství jsou u nás k dostání jen volyňské medové topazy (pokud ale nejsou průhledné, opět platí: v žádném případě je nekupovat!!) Co se týče jantaru, nejlepší je průhledný jantar červené barvy (tato barevná varianta bude na rozdíl od ostatních odstínů jantaru působit i na duševní složku). Běžně je možné použít i medově žlutý až žlutohnědý. Špatný jantar je světle bílé barvynebo s bělavými žilkami.U citrínu veliký pozor aby byl přírodní a nikoliv umělý. Zahřáním ametystu na vařiči na teplotu cca 300°C a jeho následným přepálením vzniká umělý citrín. Zatímco přírodní citrín je žluté až žlutozelené olivové barvy, umělý citrín jde barvou dohněda.Navíc je tento vzácný kámen probarvený rovnoměrně po celé své ploše, zatímco u umělého většinou vzniká při přepálení nerovnoměrné zónové zbarvení (ametyst má zónové zbarvení).

Saturn

Safír , obsidián, morion (černý křiš?ál), skoryl (tmavý turmalín), záhněda, onyx, ametyst, indigolit (modrý turmalín)
Hlavním představitelem saturnské řady je modrý safír. Ve fyzické rovině zvyšuje produkci kostní dřeně a tudíž i zvyšuje obranyschopnost organismu. Má velice silné ochranné účinky, schopnost likvidovat jedy, silně čistí; při meditaci vede člověka do jeho nitra,do hloubky.

Ametyst - silné protijedové účinky, ruší účinky alkoholu (pokud by člověk pil z ametystové číše, neopil by se tak rychle), ve srovnání s křiš?álem má mnohonásobně větší čistící schopnost.
Záhněda - zemský kámen pročiš?ující tělo na hmotné úrovni, napravuje hmotnou tkáň, protizánětlivý účinek, může léčit i nádory ovšem v rozumném stádiu; pročiš?uje myšlení od negativních částí (zatímco venušinské a jupiterské kameny čistí přímo, saturnské kameny spíše zabraňují pronikání špatných myšlenek "zemským" stabilizováním myšlení, jakýmsi uzeměním mysli.
Silnou pomoc při odvracení magických útoků dávají tyto ochranné kameny zvyšující obranyschopnost nositele: safír, obsidián, morion, onyx, skoryl - astrální bytosti se stahují, pokud se pokoušeli nositele vysát, nemají šanci a dostávájí dost razantně po čumáku. Zatímco onyx dává ochranu proti širokému spektru útoků a je kámen povahy obranné, obsidián a tektity jsou povahy útočné). Okrajově tak působí i záhněda Jak je patrné z výše uvedeného, objevují se dvě základní barevné modifikace saturnských kamenů: modrá skupina má pročiš?ující účinky; černá skupina ochranné, stahující, ukotvující.

ELIXÍRY

Vlastnosti kamenů v elixírech
Energeticky čistý a nabitý kámen vložíme na čas do chladné pramenité vody (nejméně na tři hodiny), kterou pijeme po douškách na lačný žaludek jako lék, nebo jí potíráme postižená místa. Je to podobný způsob, na který jsme zvyklí při užívání bylinkových výtažků a čajů. Pro posílení zdraví pijeme vodu smaragdovou, při bolestech břicha a pro oživení a očištění srdce pomáhá voda rubínová. Pro celý organismus jako ochrana před nákazami a vyrovnání nervové rovnováhy je nejvhodnější voda diamantová a křiš?álová.

(Použito z knihy Josefa Pavla Kreperata - Léčení drahými kameny),odborné knihy o drahých kamenech a minerálech, internet
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

líbí se ti můj desing?

ano 45.5% (20)
nic moc.. 36.4% (16)
ne 18.2% (8)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama