Červenec 2008

příběh me to you

31. července 2008 v 15:21 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°
V malé vesničce mělo jednoho dne dojít k demolici malého rodinného domku. Všechny nepotřebné věci byly vyneseny před domek a naházeny na jednu hromadu. Zřejmě jen nedopatřením se do této hromady dostal i malý hnědý medvídek. Obklopený vším harampádím zůstal zde nikým nepovšimnut mnoho týdnů. Tehdejší zima byla velmi chladná. Stále jen sněžilo, rybníky i říčky zamrzaly a lidé raději zůstávali doma v teple. Malý medvídek byl zaklíněn mezi starými matracemi a byla mu veliká zima. Byla mu dokonce tak velká zima, že se jeho hnědý kožíšek změnil na šedivý a jeho hnědý čumáček zmodral. Byl moc smutný. Na celém světě nebyl nikdo kdo by jej miloval. Až jednoho dne, když se oteplilo ho objevila malá holčička. Vyprostila jej zpod matrací a takřka si ho zamilovala. Byl tak sladký a něžný. Běžela se s ním domů pochlubit babičce. Babička ho musela na několika místech zašít a přidat malou záplatu. Malá holčička mu začla říkat tatty teddy - střapatý medvídek.

XD

31. července 2008 v 14:45 °°Různý videa°°
thak tydle klipy dou fakt vostrý.. :-P


AbEcEdA Me to you

31. července 2008 v 14:35 | KiPiSSkA |  °°Obrázky°°
Medvídci
Tak to je zatím vše...

Kamínky a planety

31. července 2008 v 14:32 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°

Kamínky a planety

KAMENY A PLANETY
Slunce

Rubín, pyrop (granát) , rubelit (červený turmalín), sluneční kámen
Základním slunečním kamenem je rubín. Je kondenzátorem slunečního ohně, zdrojem síly a energie. Ve fyzické rovině léčí nevyrovnanost a slabost srdce tím, že vyrovnává a posiluje srdeční síly. Dále posiluje duši, kterou dodávánímvnitřní energie podněcuje k činnosti a zbavuje jí tak i depresí. Zvyšuje duchovní síly.
Do fyzické složky zasahuje vedle rubínu nejvýrazněji pyrop nebo-li též granát, který je svojí podstatou nejvíce podobný rubínu, ale nemá tak silnou vnitřní jiskru. Rubelit a sluneční kámen sice na fyzickou složku také působí, ovšem mnohem slaběji než pyrop.
Každý ze slunečních kamenů posiluje duši, každý ovšem v jiné formě a jinou silou. Pyrop (který většinou působívíce v rovině fyzické) pak stejně jako rubín (nicméně slaběji) posiluje duši, pobízí ji k činnosti a zbavuje jí tak depresí. Slaběji než pyrop takto působí i sluneční kámen. Rubelit oproti výše uvedeným kamenům působí daleko prudčeji, extrovertně, směrem ven, takže posílením duše zvyšuje průbojnost a podněcuje jí k činnosti ve smyslu prosazení se(všechny druhy turmalínů mají obecně prudší působení).
Vedle rubínu mohou duchovní síly zvýšit i pyropy - ovšem jen pyropy velice dobré a výjimečné kvality blížící se kvalitě rubínu.
Kameny by měly být červené barvy holubí krve, jasné, průsvitné bez tmavších nádechů dohněda, dočerna nebodo fialova (Mars). Vzhledem k tomu, že sehnat rubín či rubelit potřebné kvality je věc finančně více než náročná, jsou nejvhodnější pro naše účely granáty. Pozor však na podkrkonošské granátky, které jsou hodně poškozené četnými prasklinkami a mají většinou barvu hodně dohněda, dočerna a dofialova (stejně jako mongolské granáty a přechody k almandinu - Mars). Doporučené jsou velmi kvalitní pyropy ze středních Čech. Sluneční kámen (vláknitý živec) svojí žlutooranžovou barvou přímo do této kategorie slunečních kamenů nepatří, stojí na jakémsi pomyslném okraji této skupiny a jeho protipólem je další vláknitý živec tzv. měsíční kámen, který jak už název napovídá, řadíme rámcově mezi lunární kameny.

Luna

Perla, bílý achát, bílý chalcedon, bílý opál, měsíční kámen
Základním lunárním kamenem je perla. Ve fyzické rovině bude pomáhat při léčení neplodnosti a ženských problémů. Dodává duševní energii a vitalitu čímž léčí unavenost, skleslost bez chuti do života a povzbuzuje na mysli. Ovlivňuje emotivní složky - způsobuje zcitlivění duše a rozjíždí mysl. Zvyšuje v těle lunární sílu, kteráslouží jako potrava pro mysl - při nedostatku této síly se jen těžko nechají provádět jakákolivduchovní cvičení mysli (vizualizace atd.), proto je nutné tuto energii doplňovat zvláště u mediálních lidí.Perla zároveň medialitu zvyšuje a jako jediný lunární kámen ji lze použít k meditaci. Fyzickou stránku pokrývají nejlépe hned vedle perly bílé acháty a bílé chalcedony, působení měsíčního kamene a mléčného opálu na fyzickou stránku bude daleko slabší. Do psychické úrovně nejsilněji zasahuje po perle měsíční kámen a bílý opál. Vedle posilování a zcitlivění duše, a zaktivování mysli zvyšují lunární složku v těle a posilují medialitu. Bílé acháty a chalcedony, které působí většinou po vitální úrovni, mohou však při lepší kvalitě ovlivňovat i psychickou stránku. Ovšem jen do té míry, že zjemní city a podpoří činnost mysli; na zvýšení mediality ani na posílení lunární složky v těle nebudou mít vliv. Zvyšování lunární složky v těle se může dít dvěma způsoby, přičemž se vzhledem k jemnému a nijak zvláště prudkému charakteru lunární energie doporučuje používat oba způsoby najednou. Jedním způsoben je samotné nošení kamene na těle, které dodává měsíční energii zvenčí. Druhým způsoben je pak pití dynamizované vody. Lunární kámen se vloží do skleněné nádoby, přelije se vodou a nechá se takto stát 2-3 dny (délka nabíjení je nepřímo úměrná kvalitě vody: čím lepší voda, tím kratší doba nabíjení). Pro zvýšení účinku je možno vystavit nádobu působení měsíčního světla (v období od novu k úplňku; nejlépe však mezi první čtvrtí a úplňkem,kdy je měsíční světlo nejsilnější). Takto se doplňuje lunární složku zevnitř. Doporučuje se používat jeden kámen na nošení a druhý na dynamizaci vody. Lunární kameny jsou mléčné bílé barvy. Perla nesmí mít barevné nádechy; musí být dostatečně velká, hladká a kulatá (případně ještě oválná), už však ne s výrůstky - taková perla se zapovídá a je chápaná jako poškozená. V případě bílých achátů a chalcedonů je možné použít kameny kombinované šedou barvou - nutno ale dbát, aby nebyly tmavé (černé) barvy. Acháty by pak měli mít víceméně souměrné kruhy, pravidelnou kresbu (zde se dává analogie k mysli: pravidelné souměrné kruhy v kameni budou odpovídat klidné a vyladěné mysli; jako pravidelné kruhy na vodní hladině, na hladině mysli).
U měsíčního kamene jsou známé dvě barevné varianty, přičemž by se měl používat kámen stejnoměrně mléčné barvy, čirý, průsvitný jak mléčné sklo bez nádechů dožluta. Méně čirýse žlutými nádechy by se neměl používat. Jak už bylo popsáno výše u slunečních kamenů, nepatří tento druh vláknitého živce přímo do základní řady lunární skupiny, ale stojí mimo na jejím okraji. Běžné bílé křemínky jsou velice špatnými kondenzátory a nepoužívají se.

Merkur

Smaragd/, verdelit (zelený turmalín), olivín, malachit, aquamarín, tyrkys, amazonit
Základním kamenem merkurické řady je smaragd. Ve fyzické složce vyrovnává odchylky v metabolismu, léčí játra a blahodárně působí na kožní problémy (např. akné). Slabě pomáhá i při otravách jedy.
Vyrovnává psychickou stránku, kdy zklidňuje, čistí a vylaďuje mysl, pomáhá při řešení problémů (rozpouští zaseknuté psychické bariéry) a nalézání cesty (řešení nejrůznějších překážek), zahání stres. Je dárcem poznání, vidění a je velice vhodný k meditaci.
Na fyzickou stránku vedle smaragdu působí hlavně olivín léčením jater, metabolických poruch a kožních problémů. Na léčení očních chorob budou blahodárně působit tyrkys a amazonit (tím, že vyrovnají játra), ovšem jejich působnost na kůži bude naprosto minimální. Zklidnit, vyčistit a vyladit mysl, zbavit se problémů, zahnat stres a naleznout potřebná řešení pomohou spolu s hlavním merkurickým kamenem verdelit, aquamarín, malachit, tyrkys a ve velice dobré kvalitě i olivín (nemá většinou tak silný účinek na mentální rovinu).
Dárci poznání a vidění (dávají a zvyšují jasnozřivost) jsou spolu se smaragdem verdelit a modrý tyrkys. Pro meditaci jsou obecně vhodné všechny kameny merkurické řady; zvláště vhodné jsou vedle smaragdu: aquamarín, modrý tyrkys a verdelit (při meditaci skrze ně je možno se dostat hodně vysoko a zároveň se mohou objevovat věci týkající se osudové energie). Aquamarín (někdy též nazývaný "kámen mysli") má velice výrazné působení na lidskou mysl. Tyrkys se vyskytuje ve dvou barevných variantách: modrá-duchovní a zelená-ladící, metabolická. Kameny je možno též použít vkládáním na noc po polštář (zvláště aquamarín pro jeho umocněnou působnost na lidskou mysl).
Co se týče jakési vnitřní hierarchie merkurických kamenů, nejblíže smaragdu svojí podstatou stojí olivín a verdelit. Malachit a zelená modifikace tyrkysu tvoří zelenou skupinu více ladících, vyrovnávacích, metabolických kamenů; aquamarín a modrý tyrkys jsou představitelé druhé, zelenomodré, duchovní skupiny působící na mentální sféru.
Vedle obecných pravidel o kvalitě a barvě kamenů je dobré zmínit několik poznámek ke konkrétním druhům: aquamarín by neměl být moc odbarvený; u olivínu se nemá používat žlutozelená barevná modifikace; malachit nesmí být hodně tmavý až černý,nemají v něm být lesklé částečky, slída atd.

Venuše

Diamant, bílý safír (průhledný korund), čirý turmalín, křiš?ál
Diamant jako základní drahokam venušinské řady podporuje vitalizaci: dává duši životní jiskru, světlo ducha (slunce-oheň-aktivita / luna-voda-povzbuzení při únavě, posílení mysli, duševní bytí / venuše-jiskra-světlo). Pročiš?uje usazeniny v těle (např. při přejíždění krystalem křiš?álu po energetických drahách a jejich čištění); má funkci očistnou (přepalování-proměnašpatných energií) a regenerační. Očistná funkce se projeví i zásahem do mysli, kterou bude čistit od negativních obrazů a prosvětlovat. Z hlediska duchovního umožňuje čiré nazírání. Diamantu stojí nejblíže svojí podstatou bílý safír (průhledný korund), a po něm čirý turmalín . Hyalit je stejně jako diamant ohnivější povahy, a právě pro tuto jeho hřejivou sílu stojí diamantu blíže než křiš?ál. Oproti křiš?álu však netvoří krystalickou strukturu, což mu znemožňuje působit na duchovní rovinu.
Hyalit díky své ohnivější podstatě silně čistí a regeneruje. U křiš?álu sledujeme pouze očistný účinek-efekt regenerace není tak silný. Křiš?ál pod polštářem dává navíc jasnozření; vzhledem k venušinské energii dává i jistou slabší formu ochrany - odráží špatné energie (diamant chrání dosti silně).
Křiš?ál je svým způsobem neutrální kámen, který může být nabíjen jak slunečním, tak lunárním světlem. Brazilské křiš?ály jsou ovšem ohnivější povahy, proto bývá jako vhodnější lunární kondenzátor doporučován např. křiš?ál z Čech nebo Polska. (ovšem i některé nově dovážené brazilské křiš?ály již ztrácejí svůj "oheň"). U křiš?álu je zvláště důležité, aby měl dobře špičku (nesmí být uražená), nesmí v něm být vrostlice, prasklinky nebo bublinky; musí být jasný, čirý - špatné jsou tzv. pohaslé krystaly - kameny bez lesku s tmavými příměsemi. Pro vyšší magické praktiky byly předepisovány oboustranně ukončené křiš?ály (ovšem velice těžko sehnatelné). Venušinské kameny jsou čiré, průhledné, případně průsvitná jako sklo.

Mars

Červený korál, almandin (almandinový granát), karneol, červený jaspis
Základním martickým kamenem je červený korál, kterému z výše uvedených stojí nejblíže almandin, poté karneol a nakonec červený jaspis. Používají se, když je třeba podpořit játra: dávají do jater žár, spalují. Zároveň však, a to je jejich nejvýraznější působení, tlumí a napravují špatný jaterní oheň čímž léčí jaterní horkost, prudkost a tlumí výbuchy. Kameny ale nesmí být příliš tmavé (přípustná je ještě červenofialová barva) - ty naopak ještě více škodí.
Martické kameny jsou průsvitné, červené, rudé až rudofialové barvy; opět nesmějí být hodně tmavé. Zvláště karneol se vyskytuje v mnoha barevných variantách - je třeba velice opatrně vybrat ten správný barevný odstín! Jaspis je oproti živému a dynamickému karneolu daleko klidnější povahy.
Karneoly ale-i drahé opály, acháty, chalcedony a všechny další kameny hydrotermálního původu by se měly jednou za čas vložit do vody - mají tendenci vysychat.
Ohnivý opál se signaturně pohybuje na rozhraní sluneční (má blízko ke slunečnímu kameni) a martické řady.

Jupiter

Žlutý safír, žlutý topaz, zlatý beryl (sluneční beryl), volyňský medový topaz, jantar, citrín
O jupiterských kamenech platí, že jsou všeobecně posilující: ve fyzické rovině dodávají pránu - dobíjí, na pomyslném vyšším stupni pak zvyšují imunitu; v duševní rovině posilují nervovou soustavu a psychickou koncentraci, čistí mysl od negativních obrazů (podobně jako venušinské kameny); posilují ducha. Jelikož je žlutý safír takřka nesehnatelný, užívá se místo něj žlutý topaz. Vedle základního kamene bude mít na fyzickou složku nejsilnější a nejvýraznější vliv jantar. Je velice silným kondenzátorem vitální energie, zvyšuje pránu, dobíjí - ale pouze na nejnižší fyzické úrovni. Vliv na zvýšení imunity a nervovou soustavu tak bude mít pouze jantar nevyšší kvality. Ostatní jupiterské kameny působí o jednu pomyslnou úroveň výše: nedávají sice velké pránické posílení (v tomto směru je jejich zásah zanedbatelný), budou ale zvyšovat imunitu a výrazně působit v duševní rovině.
Citrín tedy nijak výrazně energeticky neposiluje, ale zvyšuje imunitu (není silový, spíše vylaďuje energie, takže ovlivňuje kvalitativně nikoliv kvantitativně). Výrazněji ovlivňuje duševní složku - posiluje nervovou soustavu a psychickou koncentraci. Spát na citrínech umožňuje při putování sférami jít dále než jindy, právě proto, že má člověk u sebe silový zdroj podporující duševní koncentraci. Velice dobrá kombinace je pak záhněda (saturn) a citrín: záhněda čistí, působí protizánětlivě a obecně napravuje fyzickou tkáň, zatímco citrín posiluje imunitu, nervy a má rekonvalescenční působnost.
Veškeré jupiterské kameny jsou dobré pro meditaci, jdou směrem nahoru (zatímco saturnské kameny vedou člověka směrem dovnitř, do jeho nitra).Jupiterské kameny jsou žluté barvy, s nádechy dozelena nebo dohněda, vždy ale musí být průhledné! V našich oblastech se kameny této řady v drahokamové kvalitě skoro neseženou (max. v drobné podobě), v potřebném množství jsou u nás k dostání jen volyňské medové topazy (pokud ale nejsou průhledné, opět platí: v žádném případě je nekupovat!!) Co se týče jantaru, nejlepší je průhledný jantar červené barvy (tato barevná varianta bude na rozdíl od ostatních odstínů jantaru působit i na duševní složku). Běžně je možné použít i medově žlutý až žlutohnědý. Špatný jantar je světle bílé barvynebo s bělavými žilkami.U citrínu veliký pozor aby byl přírodní a nikoliv umělý. Zahřáním ametystu na vařiči na teplotu cca 300°C a jeho následným přepálením vzniká umělý citrín. Zatímco přírodní citrín je žluté až žlutozelené olivové barvy, umělý citrín jde barvou dohněda.Navíc je tento vzácný kámen probarvený rovnoměrně po celé své ploše, zatímco u umělého většinou vzniká při přepálení nerovnoměrné zónové zbarvení (ametyst má zónové zbarvení).

Saturn

Safír , obsidián, morion (černý křiš?ál), skoryl (tmavý turmalín), záhněda, onyx, ametyst, indigolit (modrý turmalín)
Hlavním představitelem saturnské řady je modrý safír. Ve fyzické rovině zvyšuje produkci kostní dřeně a tudíž i zvyšuje obranyschopnost organismu. Má velice silné ochranné účinky, schopnost likvidovat jedy, silně čistí; při meditaci vede člověka do jeho nitra,do hloubky.

Ametyst - silné protijedové účinky, ruší účinky alkoholu (pokud by člověk pil z ametystové číše, neopil by se tak rychle), ve srovnání s křiš?álem má mnohonásobně větší čistící schopnost.
Záhněda - zemský kámen pročiš?ující tělo na hmotné úrovni, napravuje hmotnou tkáň, protizánětlivý účinek, může léčit i nádory ovšem v rozumném stádiu; pročiš?uje myšlení od negativních částí (zatímco venušinské a jupiterské kameny čistí přímo, saturnské kameny spíše zabraňují pronikání špatných myšlenek "zemským" stabilizováním myšlení, jakýmsi uzeměním mysli.
Silnou pomoc při odvracení magických útoků dávají tyto ochranné kameny zvyšující obranyschopnost nositele: safír, obsidián, morion, onyx, skoryl - astrální bytosti se stahují, pokud se pokoušeli nositele vysát, nemají šanci a dostávájí dost razantně po čumáku. Zatímco onyx dává ochranu proti širokému spektru útoků a je kámen povahy obranné, obsidián a tektity jsou povahy útočné). Okrajově tak působí i záhněda Jak je patrné z výše uvedeného, objevují se dvě základní barevné modifikace saturnských kamenů: modrá skupina má pročiš?ující účinky; černá skupina ochranné, stahující, ukotvující.

ELIXÍRY

Vlastnosti kamenů v elixírech
Energeticky čistý a nabitý kámen vložíme na čas do chladné pramenité vody (nejméně na tři hodiny), kterou pijeme po douškách na lačný žaludek jako lék, nebo jí potíráme postižená místa. Je to podobný způsob, na který jsme zvyklí při užívání bylinkových výtažků a čajů. Pro posílení zdraví pijeme vodu smaragdovou, při bolestech břicha a pro oživení a očištění srdce pomáhá voda rubínová. Pro celý organismus jako ochrana před nákazami a vyrovnání nervové rovnováhy je nejvhodnější voda diamantová a křiš?álová.

(Použito z knihy Josefa Pavla Kreperata - Léčení drahými kameny),odborné knihy o drahých kamenech a minerálech, internet

Jak očistit své kamínky

31. července 2008 v 14:31 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°

Jak očistit své kamínky

OČIŠŤOVACÍ TECHNIKY POLODRAHOKAMŮ
Čištění a dobíjení kamenů
Základním očistným prostředkem je voda. Svojí schopností dobře na sebe vázat vyzařované energie odstraní opláchnutím z kamenů velké množství špíny, která na nich ulpěla. Tento způsob lze více méně aplikovat na kameny všech skupin. Kvalita očištění bude odvislá od kvality vody, takže zvláště vhodné je používat vodu ze silných, čistých pramenů a studánek. Někdy je též možné pro zvýšení očistného účinku přisypat do vody sůl, v případě lunárních kamenů přilít mléko. I pro očištění ale hlavně posilnění drahokamů se používá slunečního (někdy i lunárního) světla. Dalším způsobem jak dobýt kámen je jeho přinesení na silná, energeticky výrazná místa (vždy v souladu s jejich signaturou), nebo na posvátná místa.

Vodou a sluncem
Materiální očista kamene, která je zejména nutná, získáme-li jej z druhé ruky. je docela prostá. Položíme jej na několik dní do roztoku mořské soli a poté necháme na něj proudit chladnou, nikoli však studenou vodu, přičemž je žádoucí, abychom během této první očisty kámen drželi v dlani. Navážeme s ním tak první kontakt a souznění. Potom jej ponecháme oschnout na denním světle, nejlépe na slunci. kde absorbuje potřebnou energii. Pramenitá voda horského pramene nebo neznečištěného potůčku je nejvhodnější. Ještě důkladnější a razantnější způsob očisty je zakopat kámen na čas do panenské země. Po každém nošení nebo použití kamene již postačí opláchnout ho pod proudící vodou a ponechat nějaký čas na slunci. Voda ho očistí a slunce mu dodá energii.

Vizuálně
Uvolníme se, zklidníme své myšlenky i svou duši a představujeme si, že náš kámen, který máme před sebou, nebo ještě lépe, který držíme v dlani, je obklopen čistým a bílým světlem. Během doby, kdy toto očistné světlo kámen obeplouvá, se soustředíme na to, aby se negativní energie z něho vzdálila a kladná a čistá zůstala. Ještě vyšší a náročnější způsob je ten, že si přejeme, aby se negativní energie proměnila v kladnou a byla tak nemocnému nápomocna. Při tomto náročném procesu převracíme kámen v dlani.

Modlitbou
Sami si zvolíme prostou formu modlitby provázenou myšlenkami k Bohu. Tuto duchovní rozmluvu doplníme prosbou k očištění kamene, k zbavení jeho negativního nánosu a energie, aby byl tak připraven prospěšné věci posloužit.

Zkouška očisty a vhodnosti kamene
Zda kámen je již od negativních sil očištěn, zjistíme kyvadlem, které držíme spuštěné na niti z přírodního materiálu v pravé ruce, přičemž levou ruku přiložíme ke krajině solar plexus. Kyvadlo kmitá mezi kamenem a tímto třetím centrem energie našeho těla - nervové pleteně. Jestliže je jeho pohyb přímočarý ve směru k nám a od něho, je kámen čistý a tudíž připraven pro léčebné upotřebení. Jestliže kyvadlo kmitá napříč, musíme se pokusit náš kámen očistit znovu. Je-li výsledek záporný i po opětném očištění, nezbývá než konstatovat, že tento kámen je pro nás nevhodný.

Průběžná očista kamene
Do kamenů často vkládáme víc ze svých bolestí, zasutých emocí a nevyřešených vnitřních konfliktů, než jsou schopny absorbovat a unést. Nezasvěcenému to může znít neuvěřitelně, ale stává se - dokonce velmi často -, že vnitřní napětí v kameni dosáhne takového stupně, že dostane trhliny nebo dokonce pukne. Druhé nebezpečí - sice neviditelné, ale o to víc škodlivé - se projevuje tím, že kámen sice negativní energie vstřebá, ale nedostane-li se mu očisty včas, vysílá tento náboj v prudké intenzitě do těla nemocného zpět. Typickým představitelem takovéto zpětné reakce je černý obsidián, a proto se nedoporučuje používat jej často. Je to sice kámen očistný, ale jeho prudká síla může být neodborným zacházením zbavena pout a způsobit víc zla než užitku. Proto je velmi důležité naše kameny po každém použití regenerovat očistou, a to tak dlouho, jak je to jen možné. Některé kameny potřebují k nabytí nových sil málo - krátce opláchnout pod proudící vodou a trochu slunce. Známe však z praxe jiné kameny, například černý onyx, který očíslujeme a nabíjíme tak obtížně, dlouho a těžce, že se nedoporučuje už z toho důvodu jej často vyhledávat. Je tedy důležité věnovat kamenům to, co prospívá a dodává energii potřebnou k životu i nám - vodu, vzduch, slunce, pozornost a lásku.

Kamínky

31. července 2008 v 14:29 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°
Kamínky
Tady máte takový malý přehled kamínků podle znamení, tak si najděte ten svůj a napište který je ten váš :
Kameny podle znamení :

212.gif Beran 21.3. -20. 4. chalcedon, karneol, ametyst, hematit, unakit, červený jaspis,
mechové acháty


119.gif Býk 21.4. - 21.5. zelený avanturin, růženín, karneol, malachit, růženín, obrázkový jaspis


56.gif Blíženci 22.5 - 21.6. sardonyx, tygří oko, citrín, křišťál, modrý chalcedon, karneol

36.gif Rak 22.6. - 22.7. zelený avanturin, karneol, achát, amazonit, brekciový jaspis, perleť,
rodonit

66.gif Lev 23.7 - 23.8. křišťál, granát, onyx, tygří oko

126.gif Panna 24.8. -23.9. sardonyx, citrin, jaspis, ametyst, karneol, lapis lazuli, tygří oko,
sodalit, ametyst

77.gif Váhy 24.9. - 23.10. záhněda, citrín, achát, nefrit, rodonit, růženín, serpentin, unakit

106.gif Štír 24.10 - 23.11. karneol, červený jaspis, opál, achát, hematit, malachit,
červený avanturín

96.gif Střelec 24.11. - 21.12. modrý chalcedon, sodalit, granát, ametyst, dumortierit,
lapis lazuli

46.gif Kozoroh 22.12. - 19.1. ametyst, onyx, křišťál, brekciový jaspis, obrázkový jaspis

118.gif Vodnář 20.1 - 18.2. sokolí oko, fluorit, tyrkys

86.gif Ryby 19.2. - 20.3. ametyst, jaspis, opál, fluorit, nefrit, perleť, tyrkys.
Který kámen je pro Vás ten správný ? V zásadě by jste si měli vybrat ten kámen, který
Vás osobně nejvíce osloví. Spoléhejte na cit a intuici. Po této spontánní volbě si můžete
přečíst, jaké má tento kámen vlastnosti a účinky - možná tak zjistíte něco více o sobě a
svých vnitřních potřebách. Pokud potřebujete posílit určité vlastnosti či podpořit léčení,
vybírejte dle popisu náramků - přesto, ale dejte na svůj pocit, který z daného kamene máte.
Rovněž výběr kamene dle astrologického znamení, může být správnou volbou - doplníme či
podpoříme tak určité vlastnosti svého znamení. Tady je ovšem třeba dbát na to, že naše
znamení neurčuje pouze sluneční znamení, ale také ascendent /postavení Měsíce v dobu
narození/.
--------------------------------------------------------------------------------

Kdy a kde můžeme náramek nosit ? Protože máme dvě zápěstí, můžeme si položit otázku, na
kterém z nich máme náramek nosit. Pravou ruku máme spojenu s levou mozkovou hemisférou
/tedy s centrem logického myšlení a analýzy, levou ruku máme spojenou s pravou mozkovou
hemisférou /centrem intuice a vnímavosti/. "Aktivní" kameny, které dodávají vlastnosti
jako odvaha, síla, vitalita je vhodnější nosit na pravém zápěstí, zatímco "pasivní "
kameny klidu , meditace, harmonie na zápěstí levém. Opět zde rozhoduje vlastní pocit a
intuitivní volba.
--------------------------------------------------------------------------------

Kombinace náramků Pokud chcete využít kombinace různých vlastností, je možné nosit na
jednom zápěstí více náramků. Platí, že účinek kamenů náramku, posiluje další náramek z
křišťálu. Ostatní kombinace zvažte, ne všechny kameny se k sobě hodí a vyhovují si.
--------------------------------------------------------------------------------

Jak udržet kvalitu a sílu náramku ? Drahé kameny vstřebávají vibrace ze svého okolí, čím
jej pročišťují. Kamen y umějí odčerpat negativní energii, těžkou vibraci nemoci a podobně.
Je tedy třeba dbát na jejich očistu. Nejvhodnější je očista studenou tekoucí vodou /asi
5 minut/, nebo ve větší misce s vodou řes noc. tato očista je nutná i u čerstvě
zakoupeného náramku. Nabití energií zajistíme náramku pobytem na sluníčku. Dbejte na to,
aby jste náramek nenechali na měsíčním světle.
--------------------------------------------------------------------------------

Kameny a čakry
1.čakra černé a červené kameny - achát, hematit, jaspis, onyx,
2. čakra oranžové kameny- karneol, červený aventurín
3.čakra žluté a zlatožluté kameny - tygří oko
4.čakra růžové a zelené kameny - růženín, rodonit, jadeit, aventurin, malachit, serpentin
5.čakra světle modré a tyrkysové kameny - tyrkys, chalcedon
6. čakra tmavomodré kameny - lapis lazuli, sodalit
7. čakra fialové a čiré kameny - ametyst, křišťál
--------------------------------------------------------------------------------


Kdy kámen doslouží ? Jak už jsme si řekly kameny stahují do sebe negativní vibrace a
energii - je potřeba se o ně pečlivě starat. Avšak jakmile splní vše co pro Vás mohou
udělat, začnou praskat, žilkovatět či s e mléčně zabarví. Stáhly do sebe mnoho negace,
pročistily tolik energie, na kolik jim stačila síla. Takový kámen již potřebuje " do
důchodu". Protože Vám pomohl, nevyhazujte jej, ale očistěte a navraťte přírodě. Můžete
jej dát do květináče ke kytičce -navzájem si mohou pomáhat, nebo je zahrabejte do země.

hello beutiful..a je to opravdu beutiful :o)

30. července 2008 v 22:10 °°Jonas Brothers°°
thak tady je písnička hello beutiful speciální klip k tomu neni..tady to jenom zpívaj..thak to sem dávám jako první aby jste tomu aspon trochu rozuměli..


thak..a tady je druhá písnička..na začátku toho moc neuslyšíte ptz tam řvou fanynky..le nenechte se odradit..stojí to fakt za to!..thakže o co tam jde..pokud jste už tu písničku hello beutiful slyšeli tak víte že to taková pomalá a romantická..mno a tam na koncertě Jonas brothers vytáhli jednu fanynku na podium..posadili na židli a začali jí tam tuhle písničku zvívat..pak jak si před ní Joe ještě klekne a vezme ji za ruku a zpívá..hmmm..ach jj..to by se mi taky líbilo..wim že je těhlech klipu z těch koncertu jak zpívaj tudle písničku a zvívaj ji fanynce hodně..le já sem vybrala tenhle ptz byl jeden z prvníích..le dost kecání mrkněte se sami.. x)

neznáš??!..thak prej nežiješ..

30. července 2008 v 21:58 °°Různý videa°°
nedávno sem četla na jednom blogu že prej kdo nezná kapelu Poxy..jakoby nežil..thak sem to zkoukla a poslechla abych teda jako žila :-P ..mno thak se na Poxy mužete podivat tady..aby jste taky konečně začali žít.. :-Pa další..když už teda máme žít tak at pořádně.. xD
zkus to..

30. července 2008 v 21:46 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°
Najdi pět rozdílů a klikni na ně..ale musíš najít všech pět v co nejkratším čase...:o)

colorfulls

30. července 2008 v 21:22 | KiPiSSkA |  °°Grafika°°2585.jpg
2582.jpg
2565.jpg
2585.jpg
2582.jpg
2565.jpg


2555.jpg
2554.jpg
2550.jpg
2535.jpg
2524.jpg
2500.gif
2499.jpg
2481.jpg
1071.jpg


Medvídci :o)
Kytí... :o)


Pastelky :o)
Doplňky :o)


Kytííí...
Klásný :o)
Fakt klásný :o)
Medvídek :o)
Hezký:
Korálky...
Proužky....
Pastelky....
Mrtě krásná kytí :o)

Moje básničky..

27. července 2008 v 19:52 °°Moje výtvory°°
Svatební myšlenky
Svatební šaty si pro tebe oblékám..
a přemýšlím nad tím jak moc tě ráda mám..
přemýšlím nad pravou láskou..
nad tim jestli je život životem nebo jen pouhou sázkou..
přemýšlím nad tim jak ti řeknu ano..
jestli je pro tebe muj život hodně nebo málo..
dívám se do zrcadla..
a cítím že jsem do tvého srdce spadla..
spadla jsem tiše bez křiku..
ted toužím po tvém dotyku..
budu tě milovata ctít..
vždyt láska nám přikazuje žít!
Něco říct..
Víš už dlouho ti chci něco říct..
pro tebe to možná znamená méně..pro mě víc..
víš..když jdu v noci spát..
nechávám si o tobě zdát..
sny..proplouvají černou tmou..
a já doufám..že zítra už budeš jen semnou..
každou noc si o tobě takhle nechávám zdát..
víš protože tě mám rád!
Jen kniha..
Víš, udělala jsem chybu..
měla jsem tebe a ted mám jen tvou knihu..
knížku plsnou básniček..
psal jsi..že láska znamená hooodně slziček..
slza lásky..slza zklamání..
objeví se znenadání..
nikdo je sem ani nezval..
ale bohužel jsou tu proto..že ty ses mé lásky už navždy vzdal.
Vím,víš
Když sníš..ráda se na tebe dívám..
to přece víš..
dívám se na tebe..a vím..že nevydržím ani jednu vteřinu..bez tebe
vím..že spolu pujdeme do nebe..
budeme dva malý andílci v ráji..
budeme tam kde se všichni mají rádi..

sem kreslila..

27. července 2008 v 19:30 °°Moje výtvory°°
mno wim že nejsem žádnej umělec..thak se moc nesmějte..
K tomu poslednímu obrázku mám i básničku..svojí samozřejmě..
Když v noci uléhám ke spánku,
cítím tvou vůni heřmánku.
Přitulím se k totě blíž a blíž,
budu tě hlídat..at v klidu sníš..
sheepo002.gif

básničky

27. července 2008 v 18:19 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°
O lásce
Miluji Tě,
jen Ty jsi láska má,
ta něžná, vzrušující,
jediná.
Miluji Tě stále víc,
každý den toužím stokrát to říct,
že jen s Tebou lásku prožívám
a s Tvým jménem na rtech
vstávám i usínám.
Miluji Tě,
tak nenechávej mne už samotnou,
přijď a do svých dlaní vezmi ruku mou.
Bez Tebe se mé srdíčko souží,
zašeptám Ti do ouška, po čem touží
a jak moc Tě miluji...

Vyznání
Miluju Tě čím dál víc,
hodinu od hodiny je to silnější,
bez Tebe už nebudu nic,
už nemůžu být šťastnější.
Milovala bych Tě,
i kdybys byl němý,
milovala bych Tě,
vždyť láska se na světě cení.
Mohl bys být slepý,
potichu mě poznávat,
klást jeden nesmělý dotyk za nesmělým,
prosím, chtěj mě poznávat.
Můžeš být cokoliv,
ale vždy buď můj,
můžeš být kdokoliv,
tak prosím, při mně stůj.
Nejsi slepý,
tak otevři své krásné oči,
nejsi němý,
tak řekni, že pro mě se Tvůj svět točí.
Hodiny počítám,
kdy se tohle všechno stane,
už i minuty počítám,
kdy má ruka do té tvé zase spadne.
Miluju tě!
Věř mi to,
v tomhle já neumím lhát,
řeknu ti jen jedno,
lásku já neumím předstírat.
Miluju Tě…

Sny
sheepo002.gif
Když večer v postýlku ulehám,
jenom Tebe v mysli mám,
moje srdce nechce spát,
chtělo by se s Tebou smát,
v Tvá něžná očka pohledět
a najít v nich ten tajný svět,
ten svět, kde láska kvete jen,
kde splní se snad každý sen,
tam unesla bych Tě ve spánku,
na louku plnou heřmánku,
do ouška bych Ti pak šeptala tiše,
ta dvě slůvka, co mám v skrytu duše,
ta dvě slůvka, co nahlas bojím se říct,
že miluji Tě čím dál víc...

Trápení
Měla jsi ho ráda, měl tě rád. Teď má jinou, tak jí to přej a řekni jí, že lepšího si už nemohla přát, i když bys ho měla nejraději. To on se takto rozhodl.
Měla jsi ho ráda, měl tě rád. Teď už tu vaše láska není. Zmizela jako sluníčko při západu. Teď tu nic není. On teď má jinou, nic si nenalhávej. Moc tě to trápí, vím to, také jsem to zažila...
Avšak určitě tě miloval, byla jsi mu něčím, co si ani teď nedá vzít. Mohl možná s tebou všechno mít, ale teď již nic víc. je tak těžké neplakat, když se ti slzy derou do očí.
Měla jsi ho ráda, měl tě rád. Teď už se možná ani neotočí, aby ho to také nebolelo. Nikdy na tebe nemůže zapomenout, ať se stalo cokoliv.
Přála sis, aby ti byl věrný a miloval tě, to však nyní končí. Ale netrap se, vždy je tu nějaký smysl života a hlavně naděje, pro kterou se musí žít...
Měla jsi ho ráda, měl tě rád a to je snad víc, než pouhé nic! Pamatuj!
TAM
Tam někde uvnitř mě,
kde je pro mě láska vším,
tam já tě miluju víc a víc.
Tam na pokraji samoty
já volám na tebe až do úplné němoty.
Tam, kde na tebe myslím pořád,
věřím, doufám,... a sním.
Tam, kde potkám tě zas,
pro mě zastaví se čas.
Tam, v srdci mém,
jsi teď jediný, kdo mi z něj nejde ven.
Tam venku v dešti mě kapky přikryjou
a já se stanu navždy tvou.
Tam někde, kde je ráj,
tam jsme už asi dávno spolu,
ty nevidíš jinou
a zasypáváš mě láskou svou.
Tam v budoucnu, steskem po tobě
mě láska k tobě třeba zabije.
Tam někde, až se jednou blíž poznáme,
od té chvíle už budu milovat věčně,
dlouze, něžně, ohnivě, šíleně, nekonečně,
vášnivě JEN TEBE!
black

Proč si vážit žen a dívek

27. července 2008 v 17:44
Proč si vážit žen a dívek?
Když Pán Bůh vytvořil ženu, pracoval už šestý den přesčas.
Anděl se zjevil a řekl: "Proč se tou jednou bytostí zabýváš tak dlouho?"
A Pán Bůh odpověděl: "Viděl jsi její specifický popis? Musí být kompletně omyvatelná, ale ne plastická, musí mít 200 pohyblivých částí, všechny nahraditelné, musí fungovat na černé kávě a zbytcích, musí mít lano, které udrží najednou dvě děti a které zmizí, když ty se pak postaví na vlastní nohy. Musí mít polibek, co vyléčí cokoliv od odřeného kolena ke zlomenému srdci a musí mít 6 párů rukou."
Anděl byl ohromený tímto požadavkem. Pán Bůh zareagoval: "Víš, ty ruce to není problém. Problém jsou tři páry očí, co matky musí mít. Jedním párem oči musí vidět skrz zavřené dveře a bude se ptát dětí, co dělají i přesto, že to bude vědět. Další pár vzadu na hlavě, aby věděla, co potřebuje vědět, přestože si nikdo nebude myslet, že to dokáže. No a třetí pár bude vpředu na hlavě. Ty jsou na dívání se na plačící dítě, a těmi bude vyjadřovat, že mu rozumí a miluje ho i bez vyslovení byť jen jediného slova."
Anděl se pokoušel zastavit Pána Boha: "Je to příliš práce na jeden den, počkej aspoň do zítřka, pak to dokončíš!""Ale to nemůžu!" zaprotestoval Pán Bůh, "jsem tak blízko k dokončení tohoto stvoření. Je tak blízké mému srdci. Ona už uzdravuje sama sebe, když je nemocná, a dokáže živit rodinu!"
Anděl přistoupil blíž a dotkl se ženy: "Ale ty jsi ji udělal tak měkkou, Pane." "Je měkká," souhlasil Pán Bůh, "ale taktéž jsem ji vytvořil tvrdou a neochvějnou. Ty nemáš ponětí, v čem musí vytrvat, nebo co úspěšně dokončit." "Bude schopná myslet?" zeptal se Anděl. Pán Bůh odpověděl: "Nejenže bude schopná myslet, ale bude schopná i zdůvodňovat a vyjednávat."
Anděl si potom něčeho všiml, natáhl se a dotkl se tváře ženy. "Aj, vypadá to, že tenhle model ti promoká. Říkal jsem ti, že jsi do ní zkoušel vložit příliš mnoho." "To není promokání!" namítl Pán Bůh, "to je slza."
"Na co je slza?" :zeptal se Anděl. Pán Bůh odpověděl: "Slza je její způsob pro vyjadřování radosti, smutku, její bolesti, jejího rozčarování, její samoty, jejího žalu i hrdosti."
Anděl byl ohromený. "Ty jsi génius, Pane. Myslel jsi na všechno."
"Ženy mají sílu, co okouzlí muže. Nosí děti, nosí utrpení. Nosí povinnosti, ale přitom drží pohromadě štěstí, lásku a radost. Usmívají se, když chtějí křičet. Zpívají, když chtějí plakat. Pláčí, když jsou šťastné a smějí se, když jsou nervózní. Perou se za všechno, čemu věří. Postaví se proti nepravosti. Neberou "Ne" jako odpověď, když věří v lepší řešení. Nepotřebují nové boty, aby je mohly mít jejich děti. Jdou k lékaři s ustaranou přítelkyní. Milují nepodmínečně. Pláčí, když jejich děti excelují a radují se, když jsou jejich přátelé oceněni. Jejich srdce se lámou, když zemře přítel. Trápí se při ztrátě člena rodiny, ale stále jsou silné. I když si myslí, že už jim žádná síla nezůstala. Vědí, že pohlazení a polibek vyléčí zlomené srdce. Ženy jsou různých velikostí, barvy a tvarů. Budou řídit, létat, chodit, běhat. Srdce ženy je to, co způsobuje, že se svět otáčí. Ženy dělí od mužů mnohem víc než jen porod - nosí radost a naději. Nabízí soucit a ideály. Ženy mají vždycky co říct a co darovat."
Sami vidíte, že každá má co dát, i když není nejdokonalejší. A to byste si vy, kluci, měli uvědomit!
Obrázky - Andělé: 3

Příběhy o lásce..

27. července 2008 v 17:28 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°


Obrázky - Andělé: 1POHÁDKA O LÁSCE
Bylo, nebylo...
Před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém žily všechny pocity člověka:
dobrá nálada, smutek, vědění... a kromě ostatních různých pocitů i láska.


Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potopí. Každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova.
Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle.
Ještě než se ostrov potopil, prosila láska o pomoc.


Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se:
"Bohatství, můžeš mě vzít s sebou?"
"Ne, nemůžu. Mám na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro tebe není místo."


Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem na přenádherné lodi:
"Pýcho, můžeš mě vzít s sebou?"
"Já Tě, lásko, nemůžu vzít..." Odpověděla pýcha, "tady je všechno perfektní. Mohla by si poškodit mou loď!"


Láska se tedy zeptala smutku, který jel kolem:
"Smutku, prosím, vezmi mě s sebou"
"Ach lásko, "řekl smutek, "já jsem tak smutný, že musím zůstat sám."


Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, že na ni láska volá.


Najednou řekl nějaký hlas:
"Pojď lásko, já Tě vezmu."
Byl to nějaký stařec, kdo promluvil.
Láska byla tak vděčná a šťastná, že se zapomněla zeptat na starcovo jméno. Když přijeli na pevninu, stařec odešel.


Láska si uvědomila, že mu hodně dluží a zeptala se vědění:
"Vědění, můžeš mi říct, kdo mi pomohl?"
"To byl čas," odpovědělo vědění.


"Čas?" zeptala se láska, "proč mi pomohl čas?"
Vědění odpovědělo:
"Protože jen čas ví, jak důležitá je láska v životě."Co je to milovat?
Milovat! Proč tak často užíváme tohoto slova, aniž bychom si dokázali představit či uvědomit co vlastně znamená? Naše neznalost ostatní zraňuje. Není to jen něco víc než mít rád. Je to cit, který nikdo nedokáže přesně popsat. Každý si pod tím představí trošku něco jiného.
V tom je právě kámen úrazu. Jeden si myslí, že milovat je odevzdat se druhému člověku, věřit mu, dát mu svou duši, své tělo, svůj čas a být za to rád. Nikdy jej nezradit.
Přitom druhý věří v něco jiného a říká: "Miluji tě". Kde je tedy pravda?
Co je ideál slova milovat... Lásku dávat a hodně za ni získávat, říci tomu druhému co k němu Obrázky - Andělé: 8
opravdu cítíte, než bude pozdě. I kdyby se celý svět k tobě otočil zády, musíš vydržet a stát se svojí láskou. Protože láska je ta největší bolest na světě, ale zároveň ten nejnádhernější pocit, že jsi milován.
Láska je to nejkrásnější, co člověk muže získat, láska je to nejkrutější, co muže člověk ztratit. Proto hledej všude, projdi svět křížem krážem a ptej se jen na lásku! Až ji najdeš, tak si ji braň a hlídej jak nejlíp umíš... protože ztratit ji dokáže každý, ale jen málokdo ji dokáže ubránit.
Nikdy nezapomeň na svou lásku, i když si říkáš, že na ni stále myslíš. Dříve než v pokušení koukneš po jiné, zamysli se, co ve své lásce všechno máš a co vše riskuješ. Nezahazuj cit, který by ti vydržel na věky, pro jeden krátký okamžik.


HROB
Všude bylo vedro k zalknutí, jen na hřbitově byl chlad. Za vysokou zdí, až v rohu hřbitova byl hrob, jehož náhrobek upoutával pozornost lidí, kteří občas zašli na samý konec hřbitova s touhou najít něco zvláštního. Z náhrobku vyzařovala tvář dívky, která byla v té době, která náležela této fotografii, velmi šťastná. Její úsměv byl tak krásný. Před hrobem stál chlapec a smutně se díval na náhrobek, jenž měl ve svém záhlaví citát: ,,Kdeko-li budeš, budeš-li poslouchat, najdeš mě vedle".
Tomu chlapci mohlo být tak 18 let. Stál tam ve stínu lip, v ruce držel kytici krásných kopretin. Hladil je a na ruce mu chvílemi padaly slzy. Já tam stála v pozadí s trochou zvědavosti a pozorovala jsem ho.
Stál tam snad už tři hodiny, ani jednou se neotočil, ani jednouse nepodíval jinam, než na tvář té dívky. Přistoupila jsem blíž, abych mu viděla do tváře. Uviděl mě a and by mě ani nevnímal, kdybych na něj nepromluvila. Byl hezký a mně se zdálo, že jsem snad hezčího kluka nikdy neviděla.Bylo divné, že takový kluk naní teď někde na koupališti, kde by byl určitě obklopen spoustou dívek, že tu stojí a padají mu slzy. Když jsem se mu podívala na rty, uviděla jsem, že si s někým povídá,ale nikdo tu nebyl. Až po chvíli jsem si uvědomila, že slova, která vypouští přes rty jsou určena někomu, kdo už na věky spí. Byla to slova pro tu neobyčejně krásnou dívku. Šeptal něco, ale já mu nerozuměla.
Až po chvíli vzlyk zesílil a on šeptal: ,,Proč jsi mi odešla?" V té chvíli bych se nejraději ztratila a nebyla toho svědkem. Poté položil květiny na hrob, otevřel lucerničku a zapálil svíčku. Vyndal z kapsy kapesník, otřel si oči a zahlédl mně. Na chvíli se zastavil a svýma krásnýma očima se na mě podíval. Byl to pohled velice smutný, ale měl sametově měkký hlas. ,,Ahoj, něco potřebuješ?" promluvil na mě. Nezmohla jsem se ani na slovo. Zeptal se mě znovu a v tom jsem se rozbrečela. Šel ke mně, řekl, ať nebrečím, že život je zlý. Dovedl mě k lavičce a půjčil mi kapesník. Byla to hrozná chvíle. ,,Promiň, já nechtěla," řekla jsem. ,,To nic," řekl a začal mi vyprávět svůj příběh.
,,Jmenovala se Klárka. Začali jsme spolu chodit. Poznali jsme se u kamaráda na oslavě. Líbila se mi a tak jsem šel pro ni, abychom si zatancovali. A pak jsem ji pozval na drink. Připadala mi jako bohyně, kterou mi někdo musel seslat. Povídali jsme si spolu a pak jsem ji doprovodil domů. Druhý den jsme spolu byli na koupališti, kde jsem se také poprvé líbali. Potom nastolo mnoho nádherných dnů. Po půl roce jsme spolu poprvé spali. Chodili jsme si na proti ke škole. Jen jednou jsme se spolu pohídali, netrvalo to však dlouho, po hodině jsme byli zase spolu. Chodili jsme spolu do kina i do divadla, téměř jsme se od sebe nehnuli. Naše parta nám říkala ,,snoubenci"."
Když mi Martin o tom všem vyprávěl, bylo mi zase do breku. Nedovedla jsem udržet slzy, brečela jsem a brečel i on. Kvetoucí lípy a stromy kolem byly jedinými svědky naší rozmluvy.
Jeho oči měli takový divný smutek a žal, jaký jsem ještě nikdy neviděla. Bylo zvláštní, vidět brečet kluka. ,,Když jí bylo 17, chodili jsme spolu právě rok. Oslavovali jsme to s kamarády na chatě rodičů a potom jsme se šli koupat. Bylo nádherné se spolu ve vodě milovat a potom celou budoucnost. Ráno kámoši odjeli a my zůstali sami.
Udělali jsme si slavnostní snídani v trávě a v té chvíli jsem byl nejšťastnější člověk na světě." Když dokončoval vyprávění, zpomaloval věty a oči se mu zalévaly slzama. Potom začal vyprávět ten smutný den... ,,Bylo právě takové vedro jako je dnes a my se rozhodly, že si vyjedeme do přírody. Jeli jsme k nádhernému jezeru kousek od nás, kde nikdo většinou není. A i dnes jsme tu byli sami. Klárka byla ten den nádherná. Měla úplně nové šaty a vlasy krásně rozevláté. Byl jsem šťastný... Večer se blížil a my jsme se rozhodli jít si zatancovat na ples. Lidé se po nás dívali a říkali, jaký jsme nádherný pár.
Když zábava skončila, jeli jsme domů každý jiným autem. Naposledy jsme se políbili, objali a každý jel svou cestou. Přišel jsem domů a šel spát. Uprostřed noci mi zvonil telefon, do nemocnice přivezli težce zraněnou dívku, která si přeje, abych tam přijel.
Celou dobu jsem utíkal, ani nevím, jak jsem tam doběhl. Otevírali mi dveře a dívali se na mě utrápeně. Doběhl jsem do jejího pokoje. Okolo postele seděli rodiče. V jejích očích byl pohled, na který nikdy nezapomenu. Řekla mi: ,,Nechce se mi umírat, ale musí to být." Pak se obrátila na rodiče a tichým hlasem, který ji byl tak cizí, řekla: ,,Za všechno, co jste pro mě udělali, vám dekuju".
Držel jsem ji za ruku a ona hlasem, který se těžce nesl pokojem, řekla: ,,Moc tě miluji a nechce se mi od tebe. Dones mi někdy kopretinya nenechávej můj hrob prázdný. Navždy tě budu milovat. Měla jsem vás všechny moc ráda, rodiče, tebe, jediného v mém životě." Potom usnula a my jsem museli odejít. Její mamka se zhroutila a její táta se zalitýma očima slazama ji podpíral. Já vyběhl ven, začali mi téct slzy. Najednou jsem byl sám. Chtěl jsem umřít. Dávali ji jen malou naději.
Celou noc jsem prochodil a nevěděl, zda ještě žije.Svítalo a nastával nový den, ale mě bylo moc divně.
Zemřela brzy ráno na vnitřní krvácení. Naposledy mně dovolili podívat se na ni a pak ji odvezli. Stál jsem tam na chodbě a tekly mi slzy jako hrachy. Nechtěl jsem věřit, že moje jediná zemřela a že už ji nikdy nepolíbím, nepohladím, neobejmu...
Celý měsíc jsem potom nikam nechodil. Vykašlal jsem se na školu, na všechno a stále jsem se vracel na ta místa, kde jsem byli spolu šťastní. Bylo mně všechno úplně jedno, každý den jsem stál u jejího hrobu a vyčítal si, že jsem ji nechal jet samotnou. Kdyby jela se mnou, tak by se jí nic nestalo. Narazil do nich opilý řidič.
A těď už rok chodím sem den co den. Nechci se bavit s lidmi, ty jsi první, s kým mluvím. Nevím ,ale cítím, že ty jsi jediná, kdo mi rozumí. Nech si ale všechno pro sebe, prosím! Lidi jsou zlí. Nikdy už nechci s žádnou holkou chodit. Tak a teď běž a nech mě tu samotného."
S těmito slovy se se mnou rozloučil a já cítila, jak se propadám někam hluboko a nechce se mi zpět. Jak je ten život nespravedlivý!
Ještě několikrát jsem se s ním viděla. Potom odešel na vojnu a psali jsme si. Zůstali jsme přátelé, jezdili na výlety, ale nik´dy nás nenapadlo, že bychom spolu mohli žít.
Tak uplynul čas a Martin má teď na hrobě každý den kytici kopretin jen ode mě. Je to právě měsíc, co se zabil v autě. Všichni mu říkali ,,sebevrah", ale jen já jsem věděla, proč to udělal. Bylo to pro něho vysvobození.
Všude je vedro, jen na hřbitově je chlad, který je protkán žilkama bolesti. Sedím pod rozkvetlou lípou a v ruce držím kopretiny. Oni tu leží vedle sebe a jsou stále spolu. A tak tu sedím a povídám si s nimi - jsou tu se mnou...
Obrázky - Nešťastná Láska: 1

poezie

27. července 2008 v 9:23 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°
Víno s vanilkou
Co se dá říct rudou růží?
Láska? Touha? Věřím Ti?
Tak zvláštní ty chvíle jsou
Popíjíme víno s vanilkou
Cítím Tvé dotyky na kůži
Toužím zůstat ve Tvém objetí

První schůzka magnet v očích
Vášnivá noc končí z rána
Nevšední snídaně, emoce sílí
Nedýchám, vstřebávám tuhle chvíli
Vnímám ten zvláštní pocit
Jsem do Tebe zamilovaná
Chci, toužím se s Tebou setkat
Vidět v předsíni Tvé boty
Tvá vůně mě celou omámí
Pak marné čekání, bolavé poznání
Proč mě tohle muselo potkat?
Šedé dny plné nejistoty….

Asi je třeba tím vším projít
Moudrost přijde až později
I to k životu patří, vždyť víš…
Nešťastnou lásku pochopíš
Příště to nenech tak daleko zajít!
Příště? Mám nějakou naději?…
Kam odcházíš?
Kam odcházíš můj milovaný andílku?
Vždy jsem toužil býti ti nablízku,
celé své srdce jsem ti dal,
jenom tvé štěstí jsem si přál...
Život bez tebe nemá cenu,
bez tebe, já brzičko zhynu...

Kam odcházíš světlo mého života?
V mém srdci zůstane jen temnota,
tvůj úsměv pro mě blahem byl,
bez tebe já nebudu míti sil...
Nebudu mít sil tu býti dál,
proč jen mi tě osud vzal?

Kam odcházíš má voňavá květinko?
Naději dej mi alespoň malinko,
naději že tvé srdce bude dále tlouci,
naději, že nepodlehne té kruté moci...
Moci smrti jež se bojí každý,
miluju tě lásko a to navždy...

Kam odcházíš? Já s tebou chci jít,
tvé objetí já navždy chci mít...
Tvůj tep již mizí, tvůj dech se krátí,
neboj se lásko, naše štěstí se nám vrátí...
Žíly mé chlad nože poznávají,
naše duše spolu odplouvají...
Ozvěny
Vladimír Kříž
Ve všem se mi vracíš
tak jako v zimě přicházívá sníh
Jsi tichým pohlazením deště
když šumí ve větvích
I láskou vzdálenou
jež něžná jako dech
teď znovu se mi připomíná
A zase
cítím tvé rty
ve sklence vína
jež sládne jako v polibcích
Pak znovu ozvěna
přinese tvůj smích
tak jako dávný cinkot
zvonků stříbrných...
Zbytečná láska
Karel Kryl
Jak kvítek, který vadne, jak světlo lampy za dne, jak pousmání chladné jsi zbytečná,
jak prach, jenž na stůl sedne, jak dálky nedohledné, jak odmocnina z jedné jsi zbytečná
jak suché větve lísky, jak rozfoukané třísky, jak žluté pouštní písky jsi zbytečná,
jak v mracích světlo luny, jak pod hladinou duny, jak roztříštěné čluny jsi zbytečná, jsi zbytečná, má lásko.
Jak polámané meče, jak zmrzlé kvítky kleče, jak mlýn, v němž není mleče, jsi zbytečná,
jak zaskřípění klíče, jak bez násady rýče, jak polovina míče jsi zbytečná
jak promarněná rada, jak stará kůže hada, jak cit, když kvete zrada, jsi zbytečná,
jak nevyhrané bitvy, jak staré kroje z Litvy, jak tupé ostří břitvy jsi zbytečná, jsi zbytečná, má lásko.
Jak vzpomínky, jež bolí, jak svazek starých rolí, jak stará děvka s holí jsi zbytečná,
jak obehrané skladby, jak rozbourané hradby, jak hlas, jenž křičí z klatby, jsi zbytečná,
jak plachetnice v ledu, jak had, jenž nemá jedu, jak spor, jenž marně vedu, jsi zbytečná,
jak prsten, který tísní, jak strom, jenž kvete plísní, jak svět, jenž zhrdl písní, jsi zbytečná, jsi zbytečná, má lásko ...
Druhý lístek
Jan Cimický
Řekla mi kdysi
dívka ve vlaku,
,,náš život je jen pomalé umírání
na cestě plné bodláků".
Zda měla pravdu, nepátral jsem ani.

Vím jen, že po zimě přijde tání,
a někdy, tak náhle, pokud vím,
překvapí nás už za svítání,
překrásným ránem slunečným.

Láska je prý krutá. Nevím o tom.
Potkala mě náhle. Nevím jak.
A co bylo předtím a co potom,
nevzpomínám si, ale je to tak.

Bloudili jsme lásko, kde se dalo.
Chvíli tam, pak zase nazpátek,
jako víla s princem, co natrvalo
přišli na svět z dětských pohádek.

citáty...o přátelství

27. července 2008 v 8:35 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°
http://e-citaty.wz.cz/pratelstvi.htm
Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.
Přátelství je láska bez křídel.
Kdyby měli všichni mí přátelé skočit z mostu, neskočil bych s nimi. Čekal bych na dně, abych je chytil.
Nekráčej přede mnou, možná za Tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná Tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. (Albert Camus)
Přítel je ten, kdo přichází, když všichni ostatní odešli.
Lidé nám patří jen ve vzpomínkách.
Bez přátel není štěstí, bez neštěstí není přátel.
Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.
Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest. (Francis Bacon)
Přítel je ten,který o vás ví úplně všechno a přesto vás má rád...
Člověk umírá tolikrát,kolikrát ztratí přítele...
Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty.
Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé.
Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí.
Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou.
Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které je vehnalo zklamání v lásce.
Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. (Gaius Valerius Catullus)
Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu. (Aristoteles ze Stageiry)
Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět. (Cicero)
Opravdový přítel je ten, který k nám vstupuje do dveří právě ve chvíli, kdy z nich zbytek světa odchází.
Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré.(E. Rotterdamský)
Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. (Bonnard)
Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. (eskymácké přísloví)
Jeden dobrý přítel má větší cenu než sto příbuzných. (M.T.Ciccero)
Přítel je někdo, před kým je možné myslet nahlas.
Přítel je ten, kdo ti podá ruku a dotkne se tvého srdce.
Ze všech darů, které nám moudrý osud dává, aby učinil naše bytí šťastné, je přátelství to nejhezčí.

Opravdové přátelství je jako světluška - svítí tím víc, čím větší je kolem tma.
Kdyby některý z mých přátel pořádal slavnost, aniž by mě pozval, ani trochu bych se neurazil. Kdyby však některý přítel měl mrzutosti a byl smutný a odmítl by sdílet svou bolest se mnou, pocítil bych velkou hořkost. (Oskar Wilde)
Přátelství je setkání mezi těmi, kteří se hledali, aniž by o tom věděli, protože jeden druhého potřebovali.
Přátelé jsou jako hvězdy. Ne vždy jsou vidět, ale víš, že tu jsou.
Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem. O. Wilde
Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám. F.Rochefoucauld
Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno. Marlene Dietrichová

Jakmile uzavřeme přátelství, musíme důvěřovat. Pochybovat můžeme předtím. Seneca
Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé. Pythagoras
Nepotřebuji přítele, který kývá na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. Plutarchos
Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří.
Šťastný je, kdo má přátele, kteří ho neodepíší, protože je navštívil v nevhodné době a neodešel hned, když k tomu byla ta pravá chvíle.(A.L.Balling)
Zůstaň - to je kouzelné slovo v přítelově slovníku. Alcottová

Nedůvěřovat přátelům zahanbuje víc, než být jimi klamán. Francois Duc de la Rochefoucauld

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.

Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď.

Není tak těžké za přítele umřít, jen najít takového, aby umírat stálo za to.
Přítel je člověk, který zná tvoji minulost, věří ve tvou budoucnost a má tě rád takového, jaký jsi dnes.
Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.
Opravdový přítel je ten, který vezme tvou ruku, ale dotkne se tvého srdce.
Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.
Je jisté, že povaha lásky a povaha přátelství jsou zcela odlišné: přátelství ještě nikdy nikoho nepřivedlo do blázince.
Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.
Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti.
Přítel je sluncem které nezapadá.
Přátelství je jedna duše, nacházející se ve dvou tělech.
Jediný způsob, jak najít přítele, je stát se jím pro druhého.
Žij tak, aby se tví přátelé začali nudit, až zemřeš.
V nouzi poznáš přítele, v blahobytu jsou jimi všichni.
Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!
Je smutné objevit, že nemáme přátele až ve chvíli, kdy bychom je potřebovali.
Přítel je druhé já.
Přítel, to je někdo, kdo zná píseň ve tvém srdci a dokáže ti ji zazpívat, když jsi, ty sám zapomněl slova.

Přátelství je jako vločka, když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje!

Přátelství je jako nit, která když se přetrhne dá se sice navázat, ale uzel zůstane!

Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.

Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.
Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.
Život bez přátel je jako člověk bez duše.
Když ztratíte přítele, je to jako by jste byli na loďce uprostřed moře a nechali odplavat pádla.
Když ztratíš pravého přítele, oběma se na nějakou chvíli zhroutí svět, když ztratíš přítele, který byl dobrým hercem, svět se hroutí jenom tobě.
Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.
Přátelství je od slova přát. Ne všechno, všem a napořád. Však stále těm, co o něj stojí. A ty to potom bude hřát......
Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho.....
Přítel je ten, kdo je k někomu jinému připoután náklonností a úctou. Pravý přítel člověku pomůže, aby se jeho myšlenky zaměřovaly na správné věci. Hmotné věci často během doby ztrácejí cenu, ale pravé přátelství se postupem doby upevňuje a roste......
Přátelé, říká se, jsou zloději času......
Přátelství je, když můžete člověku o sobě říct všechno, i to nejhorší.
Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme.
Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat.
Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!
Přítel všech - přítel nikoho.
Přátelské slovo nic nestojí, a přeci je to ten nejkrásnější ze všech dárků.
Nezatěžujte své přátele vašimi problémy, řekněte je nepřátelům - a uvidíte jak budou potěšeni!

Přátelství nám nebe posílá proto, abychom se vyzpovídali z tajemství, které nás tíží.

Přátelství je neuchopitelný pocit bezpečí, kdy člověk nemusí před druhým skrývat myšlenky a vážit slova.

Lepší pohlavek od přítele, než pohlazení od nepřítele.

K příteli ,kterému se daří, choď na pozvání, k příteli, kterému se nedaří, bez pozvání.

citáty...o lásce

27. července 2008 v 8:24 | KiPiSSkA |  °°Tak různě..°°
Kdo nemiluje, nemá budoucnost, neexistuje, umřel. Kdo chce milovat, vstane z mrtvých, a jen ten, kdo miluje, je živ.
Milovat a zachovat si přitom všech pět smyslů pohromadě, přesahuje schopnosti jedince.
Kouzlo první lásky je v tom,že nevěříme,že jednou skončí.
To, že láska je všechno, je všechno, co o lásce víme.
Když ti, kdo se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala.
Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít.
Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.
Láska se rodí z podvýživy a umírá na přesycenost.
Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.
Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje.
Největším štěstím v životě je vědomí,že nás někdo miluje proto jací jsme...nebo spíše přesto jací jsme.
Smrt se stala všední a snadnou. Každý ji může mít, každý z nás. Ale láska - kdo může mít lásku?
Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
Pochybujte si, chcete-li, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samé!
Láska má jistě velký význam, jen bych rád věděl jaký.
Je nás šest miliard schopných milovat. Ale na šest miliard milujících.
Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec.
Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...
Předstíraná láska je horší než nenávist.
Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.
Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.
Začátek i konec lásky se vyznačuje rostoucí rozpačitostí, kterou cítíme, když jsme spolu sami.
Není pět nebo šest divů světa, ale jen jeden: LÁSKA.
Nebýt milován znamená pro dospělého člověka pouze něco nepohodlného, nepříjemného a smutného. Není to však nic, kvůli čemu bychom měli panikařit, chovat se násilnicky nebo se opíjet do němoty.
Člověk potřebuje odběratele citu. Jinak mu puká srdce.
Láska je nádherný dar vidět člověka takového,jaký není.
Najít lásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší.
Láska je jako sklo: rozbije se, když ji uchopíš příliš nejistě, nebo příliš prudce.
Láska je tak málo nebezpečná, jako lžíce kyseliny sírové na lačný žaludek.
Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení.
Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.
Láska je nejčernější mor. Bylo by štěstí na ní umřít,jenže ona dřív přejde. To jen pár hlupáků tu a tam zemře láskou.
Nejlepším lékem na lásku je láska.
Láska začíní přirovnáním z botaniky a končí přirovnáním ze zoologie.
Láska je jen popel na řasách.
Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují.
Pro lásku bych třeba zemřel, pro život jsem se narodil...
Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt. (R. Fulghum)
Srdce v člověku je staré statisíce let, zatímco rozum nějaký ten tisíc. (H. Ellis)
Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň: malý uhasí, velký rozdmýchává. (Sadi)
Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří. (Aischylos)
Ženám láska oči otevírá, mužům zavírá. (E.M.Remarque)
Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.
Všichni jsme andělé pouze s jedním s křídlem a létat můžeme jen tehdy, objímáme-li jeden druhého.
Jsme dva. Dva na všechno. Na lásku, na život, na boj a bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, dva na život a na smrt.
Kapka lásky je víc než oceán rozumu.
Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.
Nevím, je-li láska štěstí; v každém případě však je to nejpůvabnější neštěstí, jež nás vůbec může potkat. (Götz)
Člověk nemusí vlastnit to, co miluje. Skromnému člověku stačí vědomí, že to milované žije. (Hovorka)
Milovat a zachovat si při tom všech pět smyslů pohromadě přesahuje schopnosti jedince. (Comte)
Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. (Stendhal)